Session : WEOAMH - 26 MAY 2010
Circular Colliders

Beam Tests of a Clearing Electrode for Electron Cloud Mitigation at KEKB Positron Ring   WEOAMH01.PDF
Yusuke Suetsugu, Hitoshi Fukuma, Kyo Shibata (KEK, Ibaraki), Mauro Torino Francesco Pivi, Lanfa Wang (SLAC, Menlo Park, California)
 
Recent Progress of KEKB   WEOAMH02.PDF
Yoshihiro Funakoshi, Tetsuo Abe, Kazunori Akai, Yunhai Cai, Kiyokazu Ebihara, Kazumi Egawa, Atsushi Enomoto, John Walter Flanagan, Hitoshi Fukuma, Kazuro Furukawa, Takaaki Furuya, Junji Haba, Takao Ieiri, Naoko Iida, Hitomi Ikeda, Takuya Ishibashi, Masako Iwasaki, Tatsuya Kageyama, Susumu Kamada, Takuya Kamitani, Shigeki Kato, Mitsuo Kikuchi, Eiji Kikutani, Haruyo Koiso, Mika Masuzawa, Toshihiro Mimashi, Takako Miura, Akio Morita, Tatsuro Nakamura, Kota Nakanishi, Michiru Nishiwaki, Yujiro Ogawa, Kazuhito Ohmi, Yukiyoshi Ohnishi, Norihito Ohuchi, Katsunobu Oide, Toshiyuki Oki, Masaaki Ono, Masanori Satoh, Yuji Seimiya, Kyo Shibata, Masaaki Suetake, Yusuke Suetsugu, Takashi Sugimura, Yoshiaki Susaki, Tsuyoshi Suwada, Masafumi Tawada, Masaki Tejima, Makoto Tobiyama, Noboru Tokuda, Sadaharu Uehara, Shoji Uno, Yasuchika Yamamoto, Yoshiharu Yano, Kazue Yokoyama, Mitsuhiro Yoshida, Shin-ichi Yoshimoto, Demin Zhou, Zhanguo Zong (KEK, Ibaraki)
 
Low Secondary Electron Yield Carbon Coatings for Electron-cloud Mitigation in Modern Particle Accelerators   WEOAMH03.PDF
Christina Yin Vallgren, Afshan Ashraf, Sergio Calatroni, Paolo Chiggiato, Pedro Costa Pinto, Hugo Pedroso Marques, Holger Neupert, Mauro Taborelli, Wilhelmus Vollenberg, Ivo Wevers, Kashif Yaqub (CERN, Geneva)