Session : THP3H - 09 OCTOBER 2014
Plenary Session 3

FCC-ee Overview   THP3H1.PDF
Frank Zimmermann, Michael Benedikt, Helmut Burkhardt, Francesco Cerutti, Alfredo Ferrari, Johannes Gutleber, Bernhard Johannes Holzer, Erk Jensen, Roberto Kersevan, Philippe Lebrun, Roman Martin, Alessio Mereghetti, John Andrew Osborne, Yannis Papaphilippou, Daniel Schulte, Rogelio Tomas, Jorg Wenninger (CERN, Geneva), Anton Viktorovich Bogomyagkov, Ivan Koop, Evgeny Levichev, Nickolai Yurievich Muchnoi, Sergei Nikitin, Dmitry Shatilov (BINP SB RAS, Novosibirsk), Bastian Haerer (CERN, Geneva; KIT, Karlsruhe), Alain Paul Blondel, Michael Koratzinos (DPNC, Genève), Simon Mathieu White (ESRF, Grenoble), Luisella Lari (ESS, Lund), Eliana Gianfelice-Wendt (Fermilab, Batavia, Illinois), Manuela Boscolo (INFN/LNF, Frascati (Roma)), Kazuro Furukawa, Kazuhito Ohmi, Katsunobu Oide (KEK, Ibaraki), Ulrich Wienands (SLAC, Menlo Park, California), Luis Eduardo Medina Medrano (UGTO, Leon)
 
Overview of the CEPC Accelerator   THP3H2.PDF
Qing Qin, Sha Bai, Jian Cheng, Xiaohao Cui, Haiyi Dong, Lan Dong, Jie Gao, Huiping Geng, Yuan Yuan Guo, Dapeng Jin, Wen Kang, Shaopeng Li, Xiaoping Li, Guoping Lin, Zhenchao Liu, Xinchou Lou, Zhongjian Ma, Guoxi Pei, Huamin Qu, Yi Sun, Dou Wang, Jianli Wang, Na Wang, Yiwei Wang, Ming Xiao, Gang Xu, Junhui Yue, Teng Yue, Jiyuan Zhai, Chuang Zhang, Yuan Zhang, ZuSheng Zhou (IHEP, Beijing), Weiren Chou (Fermilab, Batavia, Illinois), Yifang Wang (IHEP, Bejing)